اسارت در توهم و تصورات باطل خود, امنیت در NA, لذت پاکی, ثمره بهبودی,

اسارت در توهم و تصورات باطل خود, امنیت در NA, لذت پاکی, ثمره بهبودی,


اسارت در توهم و تصورات باطل خود

اسارت در توهم و تصورات باطل خود, امنیت در NA, لذت پاکی, ثمره بهبودی,

ثبات

مانند هر چيزِ ديگرى كه ما در بهبودى خواهانش هستيم، ثبات نيز مسئله اى درونى است. احساسِ ثبات با آگاهى از اينكه عليرغم هر اتفاقى، ما خوب و در امان هستيم، آغاز مى شود. ثبات حس اطمينان و امنيت در زندگى است. ما ممكن است باور داشته باشيم كه در نتيجه ی دست يابى به اهداف مان ثبات حاصل مى شود؛ مثل: خريدخانه، ازدواج، پيدا كردنِ شغل و يا دست يافتن به مقدار معينى پول. اما زمانى كه ترس گريبان ما را مى گيرد، ديگر مهم نيست كه چه داريم يا با چه كسى هستيم. بايد بدانيم امنيتى كه ما خواهانش هستيم، از صلحِ درونى، رابطه با نيروى برتر و ارتباط با ديگران سرچشمه مى گيرد. رسيدن به اين باور كه زندگىِ ما، واقعاً متعلق به خودمان است به زمانِ زيادى نياز دارد.

آرامش را مى توان هم به حضور و وجود صلح معنى كرد، و هم به عدم وجود آشفتگى. خيلى از ما بارى به هر جهت زندگى مى كرديم، انگار كه مسائل فقط همين طور به سادگى اتفاق مى افتادند. حس ما در باره ی خودمان آنقدر تحريف شده و كج و معوج بود كه فكر مى كرديم هيچ اثرى در اين دنيا نداريم. زمانى كه قدم اول را درك مى كنيم، تازه مى فهميم اينكه مى گويند”من در برابر همه چيز عاجزم” فقط يك راه فرار براى پذيرفتن وظايف و تعهدات است. ما در برابر اعتيادمان عاجز هستيم، و ديگر نمى توانيم زمان را به عقب بر گردانيم. اما به غير از آن، توانايى ما در داشتن حق انتخاب و سر و شكل دادن به زندگى مان شگفت انگيز است. رابطه ی ما با دنيا، انعكاسى است از رابطه ی ما با خودمان. ما براى در بر گرفتنِ ايده هاى تازه، طرزِ تفكرى جديد و نگاهى تازه به چيزهایى كه فكر مى كرديم مى دانيم، آغوش مى گشاييم. اعتماد به كسانى كه ما را باور دارند به ما اجازه مى دهد تا چيزهاى جديد را امتحان كنيم حتى اگر ترسناك به نظر رسند، و ايمان داشته باشيم كه تغيبراتى كه شاهد هستيم همگى واقعى هستند.

دست يابى به ثبات براى ما خيلى مهم است، البته نبايد ثبات را با گير كردن اشتباه بگيريم. ممكن است ما وقتى به مقصد مى رسيم، دست از حركتِ رو به جلو برداريم. البته ايرادى ندارد كه ما از ثمره و ميوه ی زحمات خود لذت ببريم، اما اين خطر هم وجود دارد كه ما آنقدر به لذت بردن ادامه دهيم تا آن ميوه فاسد شود. يكى از اعضا مى گفت:” زمانى كه تازه پاك شده بودم، تغيير دادن نحوهی زندگى ام به يك زندگى عادى تقريباً آسان بود. اما پس از آن ترسِ از تغيير زمين گيرم كرد”. تميز دادن چاله از چاه براى ما كارى دشوار است.

بعضى نشانه ها وجود دارند كه به ما كمك مى كنند تا آرامش را ازخود خشنودى تميز دهيم. اوقاتى كه قضاوت كننده، ناسپاس و پريشان احوال هستيم، به احتمال زياد اشتباه بزرگى كرده ايم، زمانى كه مراوده با ديگران براى مان خسته كننده و ناگوار است، يا فراموش مى كنيم كه براى ديگران مهم هستيم به احتمال زياد دچار خود مشغولى شده ايم. اوقاتى كه بى تفاوت و ناسپاس هستيم، توجيه مى كنيم كه كسل و ملول هستيم.

ملالت معمولاً به اين معنى است كه نمى توانيم فراتر از خود نگاه كنيم. ما در توهم و تصورات باطل خود اسير مى شويم. دنيا همان قدر ملال آور يا هيجان انگيز است كه ما آن را بسازيم. يكى از اعضا مشاركت مى كرد كه: “اگر دچار روزمرگى شوم، و روزها فقط از پى يكديگر بگذرند، به اين دليل است كه من بر اساس باورهاى خود زندگى نمى كنم“.

ما آزاد هستيم تا زندگى اى را خلق كنيم كه براى مان ارزش داشته باشد. زمانى كه با نيروى برترمان هماهنگ هستيم، عملكرد و تسليم دست به دست يكديگر مى دهند. ممكن است ما زمان زيادى را صرف كنيم تا نيروى برترمان را متقاعد سازيم كه روندِ وقايع بايد به چه شكل باشد. هر يك از ما اين تجربه را داشته ايم كه سعى كرده باشيم تا مسئله اى حتمأ اتفاق بيفتد و در راه رسيدن به آن به موانعِ عجيب و غريبِ بسيارى بر بخوريم تا در نهايت بفهميم كه بهترين كار، رها كردنِ آن خواسته است. از طرف ديگر، بعضى اوقات چالش يا تعهدى مدام بر سر راه ما قرار مى گيرد و هر قدر هم سعى كنيم تا آن را نپذيريم و انجام ندهيم، باز هم نمى شود و غير قابل اجتناب به نظر مى رسد. وقتى كه تسليم مى شويم و سعى در پذيرش و انجامش مى كنيم، از دستاورد آن شگفت زده مى شويم. هر قدر تسليم ما كامل تر باشد، بيشتر قادر خواهيم بود تعهدات مان را پيگيرى كنيم كه باعثِ درخشش و فروغ ما مى شود.

اسارت در توهم و تصورات باطل خود, امنیت در NA, لذت پاکی, ثمره بهبودی,

پاک زیستن،ف6:ص219-215

اسارت در توهم و تصورات باطل خود, امنیت در NA, لذت پاکی, ثمره بهبودی,

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://nairan.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : Phone.nairan.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

اسارت در توهم و تصورات باطل خود, امنیت در NA, لذت پاکی, ثمره بهبودی,

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!