ارمغان مصرف، احساس یاس و نومیدی

ارمغان مصرف، احساس یاس و نومیدی


ارمغان مصرف، احساس یاس و نومیدی

ارمغان مصرف احساس یاس و نومیدی, قصه ی معتادان, جنبه های اعتیاد, طریقه NA,

آن دسته از ما که در انجمن معتادان گمنام در حال بهبودی هستیم می‌دانیم که زندگی ما در دوران مصرف به خودی خود یک زندان با اعمال شاقه بود. ما افکار، احساسات و تجربیات مان را به مشارکت می‌گذاریم به این دلیل که از طریق بهبودی در NA آزادی آن سوی دیوارها را یافته‌ایم؛ تجربیات ما ممکن است گوناگون باشد.  

ولی اگر دقت کنیم متوجه می شویم که احساسات مان مشابه اند و ممکن است شروع به درک تجربه‌ی بهبودی یکدیگر بکنیم. قصه‌ی من فرق چندانی با بقیه ندارد، وقتی در حال بزرگ شدن بودم همیشه احساس بی کفایتی می کردم. من از مواد به عنوان یک تقویت کننده‌ی اعتماد به نفس استفاده می کردم و مواد هرگونه احساس منفی که داشتم را سرکوب می کرد.

هر چیزی را که می گفتم هرگز انجام نمی دهم معمولاً انجام می دادم. من دروغ می گفتم، کلک می زدم و دزدی می کردم.‌ تقریباً به طور مرتب دستگیر می‌شدم و در نهایت هم محکوم به حبس ابد شدم.

 مصرف ما می تواند در هر سنی شروع شده باشد و پیشرفت در مصرف برای ما به زندان تیمارستان و یا مرگ منتهی می شود. وقتی من دقیق تر شدم متوجه شدم که اعتیاد با زندگی ما چه کرده بود.

مصرف ما، توهم احترام به خود و دیگران را در ما به وجود می آورد. ما به احساس شهامت، خویشتن پذیری و ارزش قائل بودن برای خود که توسط مواد به ما داده می‌شد وابسته بودیم. اما طولی نمی کشید تا متوجه شویم ما به همان اندازه‌ی قبل از مصرف، احساس تهی بودن می کنیم و به همان شکل تمام ابعاد زندگی مان تحت تاثیر اعتیاد بود. ما در NA می دانیم بیماری اعتیاد بر روی تمام جنبه‌های زندگی یک فرد اثر می گذارد و پذیرفتن اینکه مصرف باعث ایجاد مشکلاتی برای ما شده  آغاز بهبودی است.

از همان آغاز بسیاری از ما در حال فرار بودیم؛ بعضی از ما سو استفاده های جسمی و روانی سختی را پشت سر گذاشته بودیم و بعضی دیگر در شرایط خشونت بار و بی رحمانه‌ای که به نظر می رسید هیچگاه تمام نمی شود، زندگی کرده بودیم. ما نمی توانستیم از عهده‌ی احساس یأس و بدبختی بر بیاییم، ما سعی کردیم از ناامیدی که در زندگیمان احساس می کردیم فرار کنیم. ما فرار کردیم که آسایش را پیدا کنیم و فکر کردیم که آنرا در مواد مخدر و زندگی همراه با مصرف یافته‌ایم.

ما مواد مخدر مصرف می کردیم تا از عهده‌ی زندگی بر بیاییم زیرا فکر می کردیم تنها از طریق این راه است که می‌توانیم زندگی را سپری کنیم. همانطور که بیماری اعتیاد رشد میکرد ما به هر چی که عاشقانه دوست داشتیم خسارت زده و آن را از بین می بردیم و برای پنهان کردن احساسات مان، باید بیشتر مصرف می‌کردیم. درجات دیوانگی در هر کدام از ما  متفاوت بوده است؛ از دیوانگی که خانواده و آزادی مان را از ما گرفت تا نوع عمیق تر آن که باعث شد حتی برای مان مهم نباشد که زنده ایم یا مرده. فهمیدیم که مهم نیست چه ماده مخدری را مصرف می کردیم و چقدر، نکته مهم این است که وقتی مصرف می کردیم چه اتفاقی می افتاد.

زمانی هم که ما مصرف نمی‌کردیم، به مصرف کردن و اینکه مواد را از کجا و چه قیمتی تهیه کنیم، فکر می‌کردیم. هر کدام از ما عمق دیوانگی خودمان را داریم، ولی به هرحال ما متوجه شدیم صرف نظر از اینکه چه احساساتی را تجربه کرده یا در چه شرایطی زندگی کرده بودیم، می بایست نگاه دقیق تری به خود می انداختیم.

آسایش: اگر چه ما در جستجوی آسایش از طریق مواد مخدر بودیم ولی این راه هرگز کار نکرد. وقتی که اثر مواد مخدر از بین می رفت، درد هنوز وجود داشت و مشکلات هنوز حل نشده بودند. اعتیاد، یک بیماری پیشرونده است. با وجود اینکه اعتیاد قابل علاج نیست و از طریق دوازده قدم انجمن معتادان گمنام، بهبودی ممکن است و ما می توانیم روش زندگی بدون مواد را یاد بگیریم. به محض اینکه ما قبول کنیم که با مواد مخدر مشکل داریم درب‌ها را به سوی بهبودی می گشاییم. اگر جلسات در دسترس باشند، معتادان دیگری را می‌بینیم و حرف‌هایشان را می شنویم. معتادانی که پاک زندگی می کنند و در حال بهبودی در انجمن معتادان گمنام هستند.

ما نمی‌توانیم به کسی بگوییم که آیا معتاد است یا خیر. این تصمیمی است که هر کدام از ما باید خودمان به آن برسیم. ولی به هر حال، ما می توانیم به شما بگوییم که ما معتاد هستیم و بهبودی و آسایش را از طریق برنامه‌ی انجمن ‌معتادان‌ گمنام پیدا می کنیم. آیا برنامه‌ی انجمن معتادان گمنام برای شماست؟ برنامه‌ی انجمن معتادان گمنام، یک برنامه‌ی بهبودی برای هر فردی است که تمایل دارد مصرف مواد مخدر را قطع کند. ما متوجه می‌شویم که ارزش کمک یک معتاد به معتاد دیگر، بی‌نظیر است. ما به طور مرتب یکدیگر را ملاقات می کنیم تا به پاک ماندن یکدیگر کمک کرده و پیام بهبودی مان را به مشارکت بگذاریم. پیام ما این است: هر معتادی، می تواند مصرف مواد مخدر را قطع کرده، میل مصرف را از دست بدهد و روش جدیدی از زندگی را بیابد. پیام ما، پیام امید و نوید رهایی از اعتیاد فعال است.

وقتی تازه به برنامه آمده بودم عباراتی مثل تیمارستان، زندان و مرگ را از کسانی که برای مدتی طولانی تر در NA بودند می شنیدم. وقتی به معتادانی که می شناختم فکر می کردم، می دیدم که همه‌ی آنها یا در تیمارستان و زندان به سر می بردند یا مرده بودند. مطمئناً این عبارات، باعث شد به عقب برگردم و فکر کنم که چقدر زندگی ام خارج از کنترل شده بود و چقدر در برابر اعتیادم عاجز بودم.

ما به هیچ سازمان دیگری مربوط نمی شویم. این شامل سایر انجمن‌های دوازده قدمی برنامه ها و یا مراکز درمانی_ بازپروری نیز می شود. ما مشاور یا درمانگر حرفه‌ای استخدام نمی‌کنیم. عضویت ما، مجانی است و ما آنچه که در زندگی روز به روزمان تجربه می کنیم را به مشارکت می گذاریم. دوازده قدم انجمن معتادان گمنام اساس برنامه‌ی بهبودی ما از بیماری اعتیاد می باشد.

ارمغان مصرف احساس یاس و نومیدی, قصه ی معتادان, جنبه های اعتیاد, طریقه NA,

کتابچه آنسوی دیوارها از ص 1 تا ص 9

ارمغان مصرف احساس یاس و نومیدی, قصه ی معتادان, جنبه های اعتیاد, طریقه NA,

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!