ارزش های واقعی,فقط برای امروز 10 شهریور,ایمان به نیرویی برتر,ارزشها در قدمهای دوازده گانه

ارزش های واقعی (فقط برای امروز 10 شهریور)


ارزش های واقعی (فقط برای امروز 10 شهریور)

ارزش های واقعی,فقط برای امروز 10 شهریور,ایمان به نیرویی برتر,ارزشها در قدمهای دوازده گانه

می توانیم براساس اصول و آرمان هایی که در زندگی ما ارزش واقعی دارند، تصمیمات عاقلانه و از سر مهربانی بگیریم.

کتاب پایه 

***

اعتیاد مجموعه ای از ارزشهای خاص به ما داد، اصولی که در زندگی خود به کار بردیم. یکی از از این ارزشها به ما می گفت: «تو من را هل دادی، بنابراین من ترا شدیدتر هل خواهم داد.» «مال من است» ارزش دیگری بود که بیماری ما به وجود آورد. «خب، باشه، شاید از اول برای من نبود، اما من آن را دوست داشتم، بنابراین آن را مال خود کردم.» این ارزش ها اصلا شاید ارزش نبودند، بیشتر شبیه دلیل تراشی و بهانه بودند و مطمئنا به ما در گرفتن تصمیمات عاقلانه و دوست داشتنی کمک نکردند. در حقیقت، آنها در درجه اول ما را در قبری که خود ما از قبل برای خود کنده بودیم، مدفون تر ساختند.

قدمهای دوازده گانه میزان بسیار موثری از ارزشهای واقعی را در اختیار ما قرار می دهند، ارزشهایی که به ما در هماهنگ زندگی کردن با خود و اطرافیان کمک می کند. نه به خود نه به خانواده یا جامعه بلکه به نیرویی برتر ایمان می ورزیم و با این کار قدر کافی اطمینان پیدا می کنیم که بتوانیم به جامعه، خانواده و حتی خود اعتماد کنیم. صداقت داشتن را می آموزیم و یاد می گیریم مسئولیت اعمال خود را بپذیریم. «مال من است» با روحیه از خودگذشتگی جایگزین می شود، اینها ارزشهایی هستند که به ما کمک می کنند به افراد مسئولیت پذیر و مفیدی در زندگی اطراف خود تبدیل شویم. این ارزشها به جای اینکه ما را در اعماق قبر فروتر برند، ما را به عالم زندگی باز می گردانند.

***

ارزش های واقعی,فقط برای امروز 10 شهریور,ایمان به نیرویی برتر,ارزشها در قدمهای دوازده گانه

فقط برای امروز : به خاطر ارزشهایی که پیدا کرده ام، سپاسگزارم. به این خاطر که این ارزشها مرا به عنوان عضو مسئولیت پذیر و مفید جامعه خود قادر به گرفتن تصمیمات عاقلانه و از سر مهربانی می کنند، شکرگزارم.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!