ارتباط قدم دوازده، سنت دوازده و مفهوم دوازده,آرامش بهبودی,تأیید طلبی معتاد,روح سنت ها,حائل بیماری اعتیاد

ارتباط قدم دوازده، سنت دوازده و مفهوم دوازده با یکد یگر

ارتباط قدم دوازده، سنت دوازده و مفهوم دوازده,آرامش بهبودی,تأیید طلبی معتاد,روح سنت ها,حائل بیماری اعتیاد

سلام به هر معتادی در هرجایی!

اسم من جواد و یک معتاد در حال بهبودی هستم. 

ارتباط قدم دوازده ، سنت دوازده و مفهوم دوازده ارتباطی بسیار ساده است. دقیقا مثل بیشتر اصول برنامه. ساده اما ژرف، پر معنا و کاربردی! گاهی به این می اندیشم که « انجمن معتادان گمنام » با اصول روحانی ساده خودش چه ماهرانه توانست زندگی مرا زیر و رو کند و باعث شود این انسان منزوی و مردم گریز آرام بگیرد و شروع به برقراری ارتباط با مردم، اجتماع و قانون کند همان هایی که دیوانه وار و کودکانه از آنها می گریخت انجمن معتادان گمنام اصول روحانی جاری در دوازده قدم دوازده سنت، دوازده مفهوم را به من هدیه داد و نوید روزهایی آرام همراه با همزیستی مسالمت آمیز با اجتماع و خودم را داد. بله من با خودم هم درگیر بودم و نمی توانستم خود را تحمل کنم…! ارتباط قدم دوازده، سنت دوازده و مفهوم دوازده,آرامش بهبودی,تأیید طلبی معتاد,روح سنت ها,حائل بیماری اعتیاد

هرگاه به قدم دوازده، سنت دوازده و مفهوم دوازده رجوع می کنم، آرامشی همراه با نگرانی و تشویش به من دست می دهد. این سه اصل وجود مرا صادقانه، واقعی و موشکافانه به چالش می کشد و ارزیابی می کند هر سه آنها عواملی هستند که مرا با خودم مرتبط می کنند تا شاید لحظه ای به این فکر فرو روم که آیا این روزها تلاش و کوششی برای رساندن پیام داشته ام و این که آیا اصول قدم های دوازده گانه را در زندگی خودم به اجرا درآورده ام؟ آیا در زندگی اجتماعی خودم توانسته ام اصول را به شخصیت ها ترجیح دهم؟ و بالاخره این که آیا در انجمن معتادان گمنام جایی که زندگی و بهبودی را به من هدیه دادند خدمت می کنم یا دنبال تأیید طلبی و حکومت بر دیگران هستم؟ ارتباط قدم دوازده، سنت دوازده و مفهوم دوازده,آرامش بهبودی,تأیید طلبی معتاد,روح سنت ها,حائل بیماری اعتیاد

اینها سؤالاتی است که با دقت بر روی مثلث قدم دوازده، سنت دوازده و مفهوم دوازده از ذهن من عبور می کند و اگر هر سه آنها در زندگی ام جریان داشته باشند پرسیدن این سؤالات از خودم باعث ایجاد احساساتی لذت بخش مثل آرامش و امیدواری می شود اما در غیر این صورت باعث تشویش و نگرانی خواهد بود.

“صداقت” “روشن بینی” و “تمایل ” اصول روحانی مشترک در تمامی قدم هاست. “گمنامی” اصل روحانی همه سنت ها و خدمت به دور از “هوای نفس” هم، اصل روحانی تمام مفاهیم خدماتی است. این اصول حائلی بسیار محکم بین ما و بیماری اعتیاد است. ظرافت و تدبیر در چیده شدن این اصول در کنار هم انسان را شگفت زده می کند . ارتباط قدم دوازده، سنت دوازده و مفهوم دوازده,آرامش بهبودی,تأیید طلبی معتاد,روح سنت ها,حائل بیماری اعتیاد

 چند سال قبل وقتی به عنوان یک تازه وارد دنبال مفهوم بیماری اعتیاد بودم گفتند: بیماری تعریف مشخص و منطقی ندارد اما چیزی که معلوم است این که بیماری اعتیاد ما را از سه جنبه جسمی، فکری و روحی دائماً تحت تأثیر منفی و مخرب خود قرار می دهد. امروز درک شخصی من از این سه جنبه بیماری ام می گوید که اگر بتوانم رابطه ای متعادل میان جسم فکر و روح خودم برقرار کنم می توانم زندگی آرام و ایده آلی را دنبال کرده و از شر بیماری اعتیادم در امان باشم.

رابطه قدم دوازده سنت دوازده و مفهوم دوازده همان رابطه بین جسم، فکر و روح است پس اگر بتوانم با خلوص نیت خدمت کنم از لحاظ روحی غنی شده و در این صورت می توانم از لحاظ فکری منسجم تر عمل کرده و آنگاه خواهم توانست اصول روحانی انجمن معتادان “گمنام را به غرایض شخصی و شخصیت ها ترجیح دهم پس زمانی که روح و روان آرام باشد می توان اصول روحانی قدم ها را در زندگی به اجرا در آورد و پیام امید و رهایی از بیماری اعتیاد را به دیگر دوستان همدرد رساند. به امید آن روز

پیام بهبودی. تابستان 1387

ارتباط قدم دوازده، سنت دوازده و مفهوم دوازده,آرامش بهبودی,تأیید طلبی معتاد,روح سنت ها,حائل بیماری اعتیاد

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!