ارتباطات کلید سنت نهم است,مفهوم خدماتی انجمن,خدمات در NA,گروه مستقل NA

 ارتباطات کلید سنت نهم است,مفهوم خدماتی انجمن,خدمات در NA,گروه مستقل NA


 ارتباطات کلید سنت نهم است

 ارتباطات کلید سنت نهم است,مفهوم خدماتی انجمن,خدمات در NA,گروه مستقل NA

مسئوليت گروهها با تشكيل هيئت ها و كميته ها پايان نمى گيرد. سنت نه به ما مى گويد كه هيئت ها و كميته ها بطور مستقيم در برابر كسانى كه به آنها خدمت مى كنند مسئوليت دارند. گروه ها مسئول هستند كه متوجه و مراقب بدنه هاى خدماتى باشند. ما زمانى مى توانيم مسئول باشيم كه خود نيز درگير مسائل هستيم.اگر هيئت ها و كميته ها در برابر گروه ها مسئول هستند، بنابراين ما نيز به عنوان گروه مسئول هستيم كه متوجه باشيم آنها چه كارهايى می كنند. بر عهدهی ما است كه مطمئن شويم آنها بدانند چه توقعى از ايشان مى رود و اطمينان حاصل كنيم كه به اندازهی كافى عضو NA جهت خدمت در آن كميته وجود دارد. ما خدمتگزاران مورد اعتماد را انتخاب مى كنيم تا كمك كنند بين هر گروه و بقيه NA ارتباط بر قرار شود. اين اعضا مسئوليت دارند تا براى ما اطلاعات دقيق و به موقع از قبيل ايميل، اعلان، خبرنامه محلى، وبسايت و غيره را بياورند. به عنوان گروه، ما مسئوليت داريم تا به خدمتگزاران مورد اعتماد كمك كنيم آموزش ببينند تا كار خود را به طور مؤثر انجام دهند.

زمانى كه خدمتگزاران مورد اعتماد در رابطه با خدمت هيجان زده هستند، ما آن را احساس مى كنيم. وقتى كه كسانى كه ما به آنها خدمت مى كنيم سپاسگزار هستند، ما اشتياق داريم كار بيشترى برايشان انجام دهيم. مسئوليت مستقيم به اين معنى نيست كه ما به دنبال دليلى جهت انتقاد باشيم. زمانى كه ما در كار ها شركت مى كنيم، به يكديگر كمك مى كنيم تا به طور مؤثر خدمت كنيم و براى سعى و تلاش ارزش قائل مى شويم، در اصل در حال تقسيم مسئوليت هستيم. پاسخگويى مهم است ، اما تجليل و قدردانى نيز به همان اندازه اهميت دارد.

در جاهايى كه فقط چند عضو پاكى طولانى مدت دارند، به راحتى ممكن است تجربه با اقتدار و اختياردار بودن اشتباه گرفته شود. به همين شكل اگر فقط چند گروه فعالانه در خدمات شركت كنند، ممكن است ما آنها را با ” گروههايى كه همه چيز را اداره مى كنند ” اشتباه بگيريم. هيچ عضوى از ديگر اعضا اهميت بيشترى ندارد، و هيچ گروهى حرف آخر را نمى زند. به خاطر داشتن اين مسئله سخت است وقتى كه يك يا چند عضو فعال تر و آگاه تر از ديگران باشند. ما ممكن است نياز به پاسخگويى را با اين باور كه گروه ما به كميته هاى خدماتى ديكته مى كند كه چه كارى انجام دهند، اشتباه بگيريم. ما در برابر همه كسانى كه به آنها خدمت مى كنيم مسئول هستيم، و نه فقط در برابر كسانى كه بيشتر از ديگران خدمت مى كنند يا صداى بلند ترى دارند.   ارتباطات کلید سنت نهم است,مفهوم خدماتی انجمن,خدمات در NA,گروه مستقل NA

هر گروه NA به یک روش خاص خود در کارها شرکت می کند. گروه های NA مستقل هستند و بدنه های خدماتی به ایشان پاسخگو هستند و نه برعکس. بعضی از اعضا از دیگران بیشتر خدمت می کنند، بعضی از گروه ها از دیگران مشغول تر و بیشتر دست اندر کار هستند و بعضی جوامع فعال تر از دیگران هستند. زمانی که در حال تشکیل هیئت های خدماتی یا کمیته هستیم، ممکن است احساس مسئولیت متفاوتی داشته باشیم.

ارتباطات کلید این سنت است.هر اختلافی در این فرآیند باید ما را به بررسی مجدد ارتباط مان رهنمون سازد. مانند هر ترازنامه ای باید به دنبال نقش خود باشیم. بعضی مواقع گروه هایمان ممکن است علاقه خود به مسائل خدماتی را از دست بدهند یا احساس کنند که از حقوق خود محروم شده اند. بعضی اوقات نیز گروه ممکن است دریابند که حضورو شرکت مناسب و قابل قبول برای شان به علت مسافت زیاد و کمبود زمان یا منابع امکان پذیر نیست. ارتباطات، لازم است شفاف و جالب باشد تا جاذبه داشته باشد. زمانی که موضوعی را اعلام میکنیم، لازم است از اعضای جدید سؤال کنیم که آیا متوجه منظور ما شده اند تا آنها را نیز نسبت به خدمت هیجان زده نماییم.اگر خدمت برای ما هیجان انگیز باشد، طبیعتاً برای دیگران نیز جذاب می شود.

سه مفهوم خدماتی اول همانند سنت نه در باره طبیعت خدمات در NA صحبت می کند. گروههای ما به گرد هم می آیند تا خدمات را بوجود آورند، و مسئولیت و اختیار نهایی نزد گروههای NA است. اینکه یک موضوع مشابه بارها تکرار و به ما یادآوری شده است، دو دلیل دارد:اول اینکه به یاد داشته باشیم گرو ه ها قلب NA هستند،و دوم اینکه به نظر می رسدما این موضوع را فراموش می کنیم. اگر این مسئله ای آسان بود دیگر این قدر نیاز به تکرارش نبود. برای اینکه گروه تمرکز خود را بر هدف اصلی حفظ کند و قادر باشد اختیاری را که به آنها محول شده بکار گیرد، اعضای گروه باید تمایل داشته باشند تا از وقت، انرژی و فکر خود بگذرند تا یاد بگیرند چگونهدر تصمیم گیری های NA به هر شکلی که جامعه های محلی شان اجرا می شود، شرکت کنند.

 ارتباطات کلید سنت نهم است,مفهوم خدماتی انجمن,خدمات در NA,گروه مستقل NA

كتاب روح سنت ها : سنت نهم : 225-223

 ارتباطات کلید سنت نهم است,مفهوم خدماتی انجمن,خدمات در NA,گروه مستقل NA

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://nairan.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : Phone.nairan.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

 ارتباطات کلید سنت نهم است,مفهوم خدماتی انجمن,خدمات در NA,گروه مستقل NA

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!