اراده واقعی خود ما,فقط برای امروز 9 فروردین,معیارهای جدید معتاد,تغییر ارزش های معتاد

اراده واقعی خود ما (فقط برای امروز 9 فروردین)

اراده واقعی خود ما,فقط برای امروز 9 فروردین,معیارهای جدید معتاد,تغییر ارزش های معتاد

اراده خداوند برای ما از همان چیزهایی  تشکیل شده که ما برای آن بیشترین ارزش را قائل هستیم، اراده خداوند…  تبدیل به اراده واقعی خود ما برای خود می شود.

کتاب پایه

***

انسان طبیعتاً مایل به دریافت چیزی در ازای هیچ چیز است، شاید وقتی به صندوق دار فروشگاهی اسکناسی ده دلاری پرداخت کنیم و او به ما اسکناسی بیست دلاری پس دهد، از خود بی خود شویم، احتمالاً فکر می کنیم اگر کسی متوجه نشود، فریبی کوچک چیزی را تغییر نمی دهد، اما خودمان می دانیم که ما این کار را انجام داده ایم، و این کار قطعاً  تأثیرگذار است.

چیزی که مرتباً در دوران مصرف جواب گوی ما بود، اغلب در بهبودی برای مدت زیادی جوابگو نیست، وقتی با کارکرد قدمهای دوازده گانه از نظر روحانی پیشرفت می کنیم، به  تدریج ارزشها و معیارهای جدیدی را پرورش می دهیم، به  تدریج وقتی از موقعیت هایی بهره می بریم که در زمان مصرف ما را با نگاه پیروزمندانه ای نسبت به چیزی که از آن قصر در رفته بودیم تنها می گذاشت، احساس ناراحتی می کنیم.

در گذشته ممکن است دیگران را قربانی کارهای خود کرده باشیم، اما وقتی به نیروی برتر خود نزدیکتر می شویم، ارزش های ما تغییر می کند، اراده خداوند مهمتر از قصر در رفتن از مسائل می شود.

با تغییر ارزش های ما، زندگی ما نیز  تغییر می کند، با هدایت دانشی درونی که نیروی برتر به ما داده است، می خواهیم بر اساس ارزش های نویافته خود زندگی کنیم، اراده نیروی برتر برای خود را درونی کرده ایم، در حقیقت، اراده خداوند به اراده واقعی خود ما برای خود تبدیل شده است.

***

اراده واقعی خود ما,فقط برای امروز 9 فروردین,معیارهای جدید معتاد,تغییر ارزش های معتاد

فقط برای امروز : با بهبود بخشیدن به ارتباط آگاهانه خود با خداوند، ارزش های من  تغییر کرده است، امروز، به اراده خداوند یعنی اراده واقعی خود عمل می کنم. 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!