اراده نیروی برتر ما,فقط برای امروز 26 اردیبهشت,اراده واقعی معتاد,وجدان معتاد,شکست معتاد

اراده نیروی برتر ما (فقط برای امروز 26 اردیبهشت)


اراده نیروی برتر ما (فقط برای امروز 26 اردیبهشت)

اراده نیروی برتر ما,فقط برای امروز 26 اردیبهشت,اراده واقعی معتاد,وجدان معتاد,شکست معتاد

اراده خداوند برای ما تبدیل به اراده واقعی ما برای خود می شود.

کتاب پایه

***

قدمهای دوازده گانه مسیری به سوی بیداری روحانی است، این بیداری شکل رابطه ای در حال تکوین با نیرویی برتر و مهربان را به خود می گیرد، هر یک از قدمهای پی در پی، این رابطه را مستحکم‌تر میکند.

وقتی به کارکرد قدمها ادامه می دهیم، این رابطه رشد می کند و حتی در زندگی ما اهمیت بیشتری پیدا می کند.

در طول کارکرد قدمها، شخصاً تصمیم می گیریم بگذاریم نیرویی برتر و مهربان ما را هدایت کند، این راهنمایی همواره در دسترس است ؛ برای یافتن آن فقط به صبر نیاز داریم، این راهنمایی اغلب در خرد درونی ما که آن را وجدان می نامیم، آشکار می شود.

وقتی قلب خود را به قدر کافی می گشاییم تا راهنمایی نیروی برتر را حس کنیم، آرامش ملایمی را احساس می کنیم، این آرامش، چراغ هشداری است که ما را در میان احساسات آشفته خود هدایت می کند و وقتی ذهن ما آشفته و مشغول است، راهنمایی روشنی را به ما ارائه می دهد.

وقتی اراده خداوند را در زندگی خود جستجو و دنبال می کنیم، احساس شادمانی و رضایتی به ما دست می دهد که وقتی به تنهایی شکست می خوریم، در اکثر موارد از ما گریزان است.

وقتی می خواهیم اراده نیروی برتر خود را اجرا کنیم، شاید ترس یا تردید، ما را آزار دهد، اما آموخته ایم به لحظه روشنی اعتماد کنیم، بزرگترین خوشبختی ما در پیروی از اراده خداوند مهربان نهفته است.

***

اراده نیروی برتر ما,فقط برای امروز 26 اردیبهشت,اراده واقعی معتاد,وجدان معتاد,شکست معتاد

فقط برای امروز : برای تحکیم رابطه خود با نیروی برتر تلاش می کنم، طبق تجربه می دانم آگاهی از اراده نیروی برتر احساسی حاکی از روشنی، راهنمایی و آرامش به وجود می آورد.

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!