اراده خداوند یا اراده من؟,فقط برای امروز 3 اسفند,در اشتباه بودن معتاد,خطاهای معتاد

اراده خداوند یا اراده من؟ (فقط برای امروز 3 اسفند)


 

اراده خداوند یا اراده من؟ (فقط برای امروز 3 اسفند)

اراده خداوند یا اراده من؟,فقط برای امروز 3 اسفند,در اشتباه بودن معتاد,خطاهای معتاد

به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هر وقت در اشتباه بودیم سریعا به آن اقرار کردیم .

قدم دهم

***

در معتادان گمنام دریافته ایم که هر چه با اراده نیروی برتر برای خود هماهنگ تر زندگی کنیم، هماهنگی در زندگی ما افزایش می یابد، از قدم دهم برای کمک به حفظ این هماهنگی استفاده می کنیم، هر روز اوقاتی را به بررسی رفتار خود اختصاص می دهیم، برخی از ما هر یک از اعمال را با پرسشی بسیار ساده ارزیابی می کنیم: «اراده خداوند یا اراده من؟»

در بسیاری از موارد متوجه می شویم که اعمال ما با اراده نیروی برتر برای ما هماهنگ بوده است و ما نیز در عوض با دنیای اطراف خود هماهنگ بوده ایم، اما در برخی موارد متوجه وجود مغایرت هایی بین رفتار و ارزش های خود می شویم، ما به جای اراده خداوند بر اساس اراده خود عمل کرده ایم و در نتیجه در زندگی ما ناهماهنگی به وجود آمده است.

وقتی متوجه این مغایرت ها می شویم، خطاهای خود را می پذیریم و آنها را اصلاح می کنیم، با آگاهی بیشتر از آنچه به اعتقاد ما اراده خداوند برای ما در این مواقع است، احتمال کمتری وجود دارد که دوباره این اعمال را تکرار کنیم و احتمال بیشتری وجود دارد که در هماهنگی بیشتری با اراده نیروی برتر برای خود و دنیای اطراف خود زندگی کنیم.

***

اراده خداوند یا اراده من؟,فقط برای امروز 3 اسفند,در اشتباه بودن معتاد,خطاهای معتاد

فقط برای امروز : آرزو می کنم که در هماهنگی با دنیای خود زندگی کنم، امروز اعمال خود را بررسی می کنم و از خود می پرسم: « اراده خداوند یا اراده من؟ »

 

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!