اراده خداوند ، نه اراده ما,فقط برای امروز 13 آذر,تمایلات اعتیاد,اعتیاد خودخواهانه

اراده خداوند ، نه اراده ما (فقط برای امروز 13 آذر)

اراده خداوند ، نه اراده ما,فقط برای امروز 13 آذر,تمایلات اعتیاد,اعتیاد خودخواهانه

می دانیم اگر برای اراده خداوند دعا کنیم، صرف نظر از آنچه فکر می کنیم، آنچه را دریافت می کنیم که به صلاح ما است .

کتاب پایه

***

زمانی که به NA آمدیم، صداهای درونی ما نامطمئن و خود نابود کننده شده بود. اعتیاد تمایلات، علایق و احساس ما را نسبت به آنچه به صلاح مان بود به گمراهی کشانده بود.

بدین دلیل است که ایمان پیدا کردن به نیرویی برتر از خود ، چیزی که بتواند راهنمایی عاقلانه تر و مورد اطمینان تری از خود ما فراهم کند، در دوران بهبودی آنقدر مهم بوده است.

به تدریج آموخته ایم چگونه به مراقبت این نیرو اطمینان کنیم و به هدایتی که برای ما فراهم می کند، اعتماد کنیم.

مانند همه فرآیندهای یادگیری “دعا کردن فقط برای آگاهی از اراده نیروی برتر برای ما و قدرت اجرای آن” مستلزم تمرین است. نگرش های خودخواهانه و خودسرانه ای که در دوران اعتیاد پیدا کردیم، یکشبه برطرف نمی شوند. این نگرش ها ممکن است نحوه دعا کردن ما را تحت تأثیر قرار دهند. حتی ممکن است بدین شکل دعا کنیم: «من را از این نقص شخصیتی رها کن تا خوب به نظر برسم.»

هر چه نسبت به عقاید و تمایلات خود صریح تر باشیم، تشخیص اراده ما از اراده نیروی برتر آسانتر خواهد بود. شاید در دعا بگوییم: «خدایا صرفاً به اطلاع می رسانم که این چیزی است که من در این موقعیت می خواهم. با این وجود، خواستار تحقق اراده تو هستم، نه اراده خود.» وقتی بدین ترتیب عمل می کنیم، برای اذعان و قبول راهنمایی نیروی برتر خود آمادگی پیدا می کنیم.

***

اراده خداوند ، نه اراده ما,فقط برای امروز 13 آذر,تمایلات اعتیاد,اعتیاد خودخواهانه

فقط برای امروز: ای نیروی برتر، آموخته ام که به راهنمایی تو اعتماد کنم. با این وجود، هنوز عقاید خود را درباره شیوه دلخواه زندگی خود دارم. بگذار این عقاید را در میان بگذارم و بعد اجازه بده تا اراده تو برای من را به روشنی درک کنم. در نهایت، بگذار اراده تو، نه اراده من تحقق یابد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!