اراده امروز خداوند,فقط برای امروز 29 مهر,تجربه یک معتاد,تجربیات گذشته بهبودی,اجرای اصول برنامه

اراده امروز خداوند (فقط برای امروز 29 مهر)


اراده امروز خداوند (فقط برای امروز 29 مهر)

اراده امروز خداوند,فقط برای امروز 29 مهر,تجربه یک معتاد,تجربیات گذشته بهبودی,اجرای اصول برنامه

«این تصمیم مستلزم پذیرش مداوم، ایمان فزآینده و تعهد روزانه نسبت به بهبودی است.»

جزوه تجربه یک معتاد با…

***

گاهی اوقات واقعاً بر اساس قدم سوم زندگی می کنیم و این فوق العاده است! افسوس گذشته را نمی خوریم، از آینده واهمه نداریم و یا به طور کلی از زمان حال راضی هستیم. با این حال، گاهی اوقات بینش خود را نسبت به اراده خداوند در زندگی از دست می دهیم.

بسیاری از ما رؤیای پاک کردن اشتباهات گذشته را در سر داریم، اما گذشته را نمی توان پاک کرد. بسیاری از ما قدردان این مسئله هستیم، چرا که تجربیات گذشته بهبودی را که امروز از آن لذت می بریم، برای ما به ارمغان آورده است.

از طریق کارکرد قدمها می توانیم یاد بگیریم گذشته را بپذیریم و از طریق جبران خطاها، با خود آشتی کنیم. همین قدمهای دوازده گانه می توانند به ما در برطرف کردن نگرانی های خود درباره آینده کمک کنند. وقتی اصول NA را هر روز در همه امور زندگی خود به کار می گیریم، می توانیم نتایج را به نیروی برتر خود بسپاریم.

به نظر می رسد اعضایی که از قویترین ایمان برخوردار هستند، به بهترین نحو قادر به زندگی در زمان حال هستند. لذت، سپاس گزاری و سپاس گزاری به خاطر کیفیت زندگی نتایج ایمان در زندگی هستند. وقتی اصول برنامه خود را اجرا می کنیم، امروز تنها روزی است که بدان نیاز داریم.

***

اراده امروز خداوند,فقط برای امروز 29 مهر,تجربه یک معتاد,تجربیات گذشته بهبودی,اجرای اصول برنامه

فقط برای امروز: از امروز خود حداکثر بهره را می برم و اطمینان دارم که خداوند از دیروز و فردا مراقبت می کند.

 

 

ایجاد تغییر,فقط برای امروز 21 مهر,تماس با تازه وارد,تغییر در NA

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!