احساس ناراحتى و عدم امنيت,امنیت NA,ناراحتی معتاد,تضاد با بهبودی

احساس ناراحتى و عدم امنيت,امنیت NA,ناراحتی معتاد,تضاد با بهبودی


احساس ناراحتى و عدم امنيت

احساس ناراحتى و عدم امنيت,امنیت NA,ناراحتی معتاد,تضاد با بهبودی

هويت حرفه اى ما ممكن است هيچ ربطى به زندگى ما در NA نداشته باشد. يا ممكن است ما در ايجاد حد و مرز بين اين دو مقوله بسيار موفق عمل كنيم. اما بعضى اوقات هم اين حد و مرز شفاف نيست. براى مثال، اگر از يك عضو كه وكيل است بخواهيم تا در مسايل قانونى انجمن دخالت كند يا از يك عضو كه آشپزى ماهر است بخواهيم تا براى يكى از رويداد هاى انجمن غذا آماده كند، به نفع آن عضو و همين طور كميته مربوطه است كه حد و مرز هاى لازم و مناسبى در نظر گرفته شود.

 براى بعضى از اعضا در بعضى از حرفه ها ممكن است محدويت هاى رسمى يا غير رسمى وجود داشته باشد كه در تضاد با بهبودى به نظر رسند. يكى از اعضا مشاركت مى كرد : ” من شب ها در يك مركز سم زدايى كار مى كردم و با يكى از بيماران رابطه‌ی دوستى نزديكى پيدا كردم. پس از اينكه او مرخص شد خيلى دلم مى خواست به او كمك كنم. اما قوانين مركز سم زدايى اين بود كه حداقل براى دو سال كارمندان هيچ تماسى با بيماران پس از مرخص شدن نداشته باشند. براى من خيلى سخت بود كه بين كارم و قدم دوازده خود هماهنگى ایجاد كنم. اما توانستم او را با اعضاى جلسات در تماس بگذارم(آشنا کنم)تا به او كمك كنند. ” يكى ديگر از اعضا مى گفت : ” زندگى و كار كردن در يك شهر كوچك باعث شده بود رفتن من به جلسات خيلى سخت شود، زيرا جلسه مملو بود از مشتريان و بيماران من. بنابراين من براى شركت در جلسه به يك شهر ديگر كه فاصله زيادى داشت مى رفتم تا بتوانم آزادانه مشاركت كنم. ”

اگر ما داراى مهارت يا دانش تخصصى باشيم، ممكن است ديگر اعضاء از ما نظر و مشورت بخواهند يا ممكن است با كسانى كه در جلسات با ايشان آشنا مى شويم وارد معامله شويم. بعضى از ما ممكن است با اين شرايط راحت باشيم اما با بعضى ديگر اگر بر اساس حرفه ايشان رفتار شود ممكن است احساس ناراحتى و عدم امنيت كنند. اگر روابط تجارى ما با ديگر اعضا به مشكل بربخورد، ممكن است آمدن به جلسه برايمان سخت شود يا نگذاريم ديگران فضاى لازم جهت بهبودى را داشته باشند، زيرا ممكن است بخواهيم از خودمان دفاع كنيم. همگى ما حق داريم تا با متانت بهبود يابيم و جدا نگه داشتن كارمان از زندگى در NA بخش مهمى از حفظ اين حق براى خود مى باشد.احساس ناراحتى و عدم امنيت,امنیت NA,ناراحتی معتاد,تضاد با بهبودی

 بسيارى از ما آموزش ديده ايم و در زمينه هاى خاصى متخصص هستيم، بعضى از ما داراى مدرك و گواهينامه هستيم، و بعضى ديگر از ما به انواع مختلف در مراكز درمان اعتياد كار مى كنيم. ما ممكن است به اين دستاورد هاى خود افتخار كنيم و سخت باشد تا بتوانيم زندگى حرفه اى يا تحصيلى خود را از بهبودى مان مجزا نگه داريم. اما به هر حال لازم است تا اين اعتبار و صلاحيت را خارج از جلسات نگه داريم. در معتادان گمنام ما فقط معتادان خواهان بهبودى هستيم. سنت هشت به اين معنى نيست كه ما هرگز نمى توانيم در باره كار خود در خارج از NA صحبت كنيم. اما مسئول هستيم تا درباره مشاركت مان و پيامى كه مى رسانيم اول فكر كنيم. مراقبت و مسيريابى از هويت حرفه اى خود در يك انجمن گمنام مى تواند چالش برانگيز باشد. به عنوان عضو ما اينجا هستيم تا پيام NA را به مشاركت بگذاريم، نه اينكه بيمارى كسى را تشخيص دهيم، يا نصيحت كنيم و يا مشاوره دهيم.

روح سنت ها سنت 8- صفحات ١٩5 و 194

احساس ناراحتى و عدم امنيت,امنیت NA,ناراحتی معتاد,تضاد با بهبودی

وب‌ سایت رسمی انجمن معتادان گمنام :  https://nairan.org

نرم‌ افزار آدرس جلسات : Meeting.nairan.org

تالار گفتگوی معتادان گمنام ایران :  https://forum.na-iran.org

آموزش ثبت‌نام در تالار گفتگو : https://na-iran.org/?p=354704

دفترچه تلفن خدماتی نواحی : Phone.nairan.org

اپلیکیشن آدرس جلسات : https://nairan.org/?p=354277

احساس ناراحتى و عدم امنيت,امنیت NA,ناراحتی معتاد,تضاد با بهبودی

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!