احساسات راستین,فقط برای امروز 27 بهمن,قبول واقعیت اعتیاد,احساسات دردناک معتاد

احساسات راستین (فقط برای امروز 27 بهمن)

احساسات راستین,فقط برای امروز 27 بهمن,قبول واقعیت اعتیاد,احساسات دردناک معتاد

وقتی از قبول واقعیت امروز امتناع می کنیم، ایمان به نیروی برتر خود را انکار می کنیم، این کار، تنها می تواند رنج بیشتری را به همراه داشته باشد .

جزوه فقط برای امروز

***

برخی روزها صرفاً باب میل ما نیستند، مشکلات ما می تواند به سادگی باز شدن بند کفش یا ایستادن در صف سوپر مارکت باشد، یا شاید اتفاقی جدی تر مانند از دست دادن شغل، خانه یا معشوق را تجربه کنیم، در هر صورت، اغلب به جای اینکه فقط به دردناک بودن این احساسات اذعان کنیم، به دنبال راهی برای رهایی از آنها می گردیم.

هیچ کس به ما قول نمی دهد که با قطع مصرف همه چیز به میل ما پیش خواهد رفت، در واقع، می توانیم مطمئن باشیم که زندگی با قطع مصرف یا عدم آن، ادامه پیدا خواهد کرد، با روزهای خوب و بد ، احساسات آرامش بخش و احساسات دردناک روبرو می شویم، اما دیگر مجبور به فرار از هیچ یک از آنها نیستیم.

می توانیم درد، اندوه، ناراحتی، خشم، افسردگی و احساسات دیگر را تجربه کنیم که زمانی با مصرف مواد از آنها دوری کردیم، در می یابیم که می توانیم در حالی که پاکی خود را حفظ می کنیم، این احساسات را پشت سر بگذاریم، صرفاً به این خاطر که احساسات ناراحت کنندهای داریم، نخواهیم مرد و دنیا نیز به آخر نمی رسد، یاد می گیریم که می توانیم اتفاقاتی را که هر یک از روزها به همراه می آورد، تحمل کنیم.

***

احساسات راستین,فقط برای امروز 27 بهمن,قبول واقعیت اعتیاد,احساسات دردناک معتاد

فقط برای امروز : اعتماد خود به خداوند را از طریق تجربه امروز آن طور که هست، نشان می دهم.

 

 

 

 

Views: 843

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!