ابراز و دریافت عشق,فقط برای امروز 13 آبان,عشق در برنامه NA,قفس اعتیاد

ابراز و دریافت عشق (فقط برای امروز 13 آبان)


ابراز و دریافت عشق (فقط برای امروز 13 آبان)

ابراز و دریافت عشق,فقط برای امروز 13 آبان,عشق در برنامه NA,قفس اعتیاد

« ابراز عشق می کنیم، زیرا این عشق به رایگان به ما بخشیده شده است. وقتی نحوه ابراز عشق را یاد می گیریم، مرزهای جدیدی به روی ما باز می شود. عشق می تواند جریان انرژی زندگی از فردی به فرد دیگر باشد. »

کتاب پایه

***

ابراز و دریافت عشق، اساس زندگی است. این امر وجه مشترکی همگانی است که ما را با اطرافیان خود مرتبط می سازد. اعتیاد ما را از این ارتباط محروم کرد و ما را در خود محبوس نگاه داشت.

عشقی که در برنامه NA پیدا می کنیم، دنیا را دوباره به روی ما می گشاید. قفس اعتیاد را که زمانی در آن محبوس بودیم، باز می کند. از طریق دریافت عشق از اعضای NA شاید برای اولین بار متوجه شویم عشق چیست و چه کار می تواند انجام دهد. از اعضای انجمن می شنویم که درباره مشارکت کردن عشق صحبت می کنند و استحکامی را که این امر به زندگی آنها می بخشد، احساس می کنیم.

کم کم می پنداریم اگر ابراز و دریافت عشق معنای زیادی برای دیگران دارد، می تواند به زندگی ما نیز معنا دهد. احساس می کنیم در آستانه کشف بزرگی هستیم، اما با این وجود، احساس می کنیم اگر عشق خود را در میان نگذاریم، معنای عشق را کاملاً درک نمی کنیم. این کار را امتحان می کنیم و ارتباط گمشده میان خود و دنیا را کشف می کنیم.

امروز، متوجه می شویم آنچه آنها می گفتند، درست بود: « ما فقط با مشارکت کردن آنچه كه داریم می‌توانیم آن را حفظ كنیم. »

***

ابراز و دریافت عشق,فقط برای امروز 13 آبان,عشق در برنامه NA,قفس اعتیاد

فقط برای امروز: زندگی مرز جدیدی برای من است و وسیله ای که برای جستجوی آن استفاده می کنم، عشق است. عشقی را که دریافت کرده به رایگان ابراز می کنم.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!