آسمان نو,پارادوکس برنامه,لذت های بهبودی,آرامش من در NA,در NA آموختم,

آسمان نو

آسمان نو,پارادوکس برنامه,لذت های بهبودی,آرامش من در NA,در NA آموختم,

سلام، امروز حس شادی و نشاط و خوشحالی دارم که این شادی من از نبودن ناراحتی نیست، بلکه پارادوکس برنامه است که باوجود گرفتاری های و سر بر آوردن نقص ها و شاخه های بیماری ام به هم نمی ریزم بیرونی و می دانم که با برنامه ریزی و کمک دیگران روز خوبی خواهم داشت امروز از خوردن غذا،  لذت می برم و مزه ی غذا را با تمام وجود درک می کنم هوای گرم یا سرد مرا کلافه و آشفته نمی کند و با تمام وجود آن را لمس می کنم. آسمان نو,پارادوکس برنامه,لذت های بهبودی,آرامش من در NA,در NA آموختم,

از دیدن خار و خاشاک بیابان برهوت و کویر خدا هم لذت می برم و با دیدن آن حس خوبی به من دست می دهد، چون به من می گه حالا که از کویر و بیابان و جهنم فرار کردی و به رودخانه و درخت و جنگل رسیدی آن بیابان سوزان را فراموش نکن از شنیدن موسیقی لذت می برم و روحم به پرواز در می آید. با دیدن یک فیلم غمگین آرام آرام اشک می ریزم اشک های واقعی و پاک و با شنیدن یک مطلب طنز ، می خندم و از ته دل هم می خندم. آسمان نو,پارادوکس برنامه,لذت های بهبودی,آرامش من در NA,در NA آموختم,

با دیدن ماشین ها و خانه و ثروت مردم به هم نمی ریزم و حسرت نمی خورم، چون آرامش را می خواستم نه آسایش آرامش من در NA است و می دانم که خداوند برای من طرحی و هدفی دارد و گرنه مرا به نزد خودش نمی آورد. امروز من از بودن با خانواده ام لذت می برم و این عشق، عشقی واقعی است نه تقلیدی و قلابی از در آغوش گرفتن بچه های NA عشق را آموخته ام. امروز از کار در خانه خوشحالم و خانواده ام نیز شادند. آسمان نو,پارادوکس برنامه,لذت های بهبودی,آرامش من در NA,در NA آموختم,

این را هم از خدمت در NA آموختم. قبلا ماهی یک بار بازرس از کارم بازدید می کرد، امروز ، سه ماه است که به سراغ من نیامده دلم برایش تنگ شده که بیاید و از کارم بازرسی کند اما او می گوید همان ماه اول و دوم به درستی کار تو پی بردم و نیازی به بازدید از کارت نیست. عجیب است قبلا ماهی دو یا سه بار از من بازدید می کردند که نتیجه ی آن نامه های توبیخی و ناراحتی و جنگ و دعوا بود. قبلا من باج می دادم و هزار حقه بازی می کردم که نیایند برای بازدید. آسمان نو,پارادوکس برنامه,لذت های بهبودی,آرامش من در NA,در NA آموختم,

حالا چرا برای آمدن بازرس لحظه شماری می کنم؟ چون صداقت و خدمت در NA را آموخته ام. آرزو داشتم نیم کیلو به وزن من اضافه شود تا شلوار از پایم نیفتد. امروز ده کیلو اضافه کرده ام و از دیدن خودم در آینه لذت می برم تک تک شما را دوست دارم. آسمان نو,پارادوکس برنامه,لذت های بهبودی,آرامش من در NA,در NA آموختم,

پیام بهبودی . بهار 1387

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!