آسمان بلند آشنایی,کلینیک ترک اعتیاد,بچه های NA,سم زدایی اعتیاد,درمان و بهبودی

آسمان بلند آشنایی

آسمان بلند آشنایی,کلینیک ترک اعتیاد,بچه های NA,سم زدایی اعتیاد,درمان و بهبودی

سلام گرم من خدمت همه دوستان هم درد و دست اندرکاران مجله ی پیام بهبودی، بشیرهستم معتاد ،دوست دارم از اوایل آشنایی خود با برنامه بگویم.

در یک کلینیک ترک اعتیاد با یکی از بچه های NA آشنا شدم. پزشک معالج در آن کلینیک به من گفت من فقط می توانم بخشی از وابستگی جسمی تو را درمان کنم ولی روح و روان تو نیز احتیاج به درمان و بهبودی دارد .و داروی آن فقط و فقط در دست هم دردهای خودت قرارداد جریان آن مفصل است و من نمی خواهم سر شما را درد بیاورم آن شب بعد از ده روز سم زدایی به جلسه ی NA رفتم .

آه … خدایم ،خاطره ی آن شب را هر گز فراموش نمی کنم در طول سی و هفت سالی که از عمر من می گذشت کسی آن قدر از روی لطف و مهربانی با من سخن نگفته و هم دلی نکرده بود. مدت شش ماه در انجمن بودم تمام قصد من از نوشتن نامه برای تازه واردان این است که دوستان عزیز در این مدت شش ماه قدم کار نکردم فاصله ی رفتنم به جلسات به تدریج زیاد شد اگر هم می رفتم آخر جلسه خودی نشان داده و به سرعت بر می گشتم بین خود و دیگران تفاوت قائل می شدم با راهنمایم تماسی ،نداشتم در انجمن خدمت نمی کردم. آسمان بلند آشنایی,کلینیک ترک اعتیاد,بچه های NA,سم زدایی اعتیاد,درمان و بهبودی

افکار و رفتار و گفتارم مثل گذشته بود و کاملا خودمحورانه عمل می کردم تجربه نشان داده که با شرایط یاد شده لغزش امری اجتناب ناپذیر است و همین طور هم شد مصرف مواد مخدر شروع شد و مدت شش ماه دور خود می چرخیدم مصرف می کردم و می گریستم. صادقانه بگویم که نمی دانم چرا مصرف مواد مخدر دیگر حال نمی داد. مصرف می کردم حالم بد بود و مصرف هم نمی کردم حالم بد بود. شاید علت آن بود که دیگر متوجه شده بودم که می توان بدون مصرف مواد مخدر هم زندگی کرد.

تا پارک محل جلسه هم می رفتم ولی در آن شرکت نمی کردم یک شب در منزل مشغول مصرف مواد بودم که پسرم گفت: بابا یکی از دوستان جلسه ی شما را دیدم احوال تان را پرسید و این شماره تلفن را به من داد و خیلی تأکید کرد که حتماً با او تماس بگیرید چون با شما کار لازمی داشت. آسمان بلند آشنایی

با شماره ی مورد نظر تماس گرفتم همان دوست قبلی بهبودی بود که در آغاز نامه درباره اش نوشتم از من احوال پرسی کرد، سپس با ماشین خودش به دنبالم آمد و مرا به جلسه برد. حال جا دارد که به شما بگویم که من یک مهاجرم و ایرانی نیستم .ولی دوست بهبودی من در این برنامه یاد گرفته که به کار بردن اصول روحانی مرز جغرافیایی  نمی شناسد. من به عنوان یک مهاجر شاید بعضی جاها تحقیر شوم و به چشم یک بیگانه به من نگاه کنند ولی در NA ایران و در کنار ایرانی های در حال بهبودی هر گز چنین احساسی به من دست نداد. خدا خیرتان بدهد که هم دردی و مهمان نوازی را به حد اعلا رساندید به من درس عشق دادید و برایم ارزش قائل شدید تا حس خوب خوش بختی را تجربه کنم. آسمان بلند آشنایی,کلینیک ترک اعتیاد,بچه های NA,سم زدایی اعتیاد,درمان و بهبودی

آن شب در بازگشت به جلسه مشارکت کرده و های های گریستم. هیچ یک از بچه ها به من نخندیدند فقط مرا درک کردند و گفتند تو با آمدنت به ما پیام امید و مؤثر بودن برنامه را بار دیگر یادآوری کردی تو آمدی و برای ما روشن کردی که در آن سوی دیگر هیچ خبری نیست. الان که این نامه را می نویسم مدت هجده ماه پاکی دارم با تجربه ای که از لغزش کسب شد بلافاصله دوباره راهنما گرفته و کارکرد قدم ها را شروع کردم در جلسات به طور مرتب شرکت کرده و خدمت هم می کنم من و خانواده ام دعاگوی همه ی شما هستیم. ما NA و شما و خودمان را دوست داریم حالا گوشه ی دیگری از زندگی ام را برای شما شرح می دهم.

شاید باور نکنید که من تمام این نامه را با اشک و گریه نوشتم در حال حاضر با داشتن سه فرزند مدرسه ای وضع مالی خوبی ندارم ولی اصلا مهم نیست. من پاک هستم کار می کنم و به دست می آورم در ایران به جز خدا و بچه های انجمن معتادان گمنام هیچ کسی را ندارم. آسمان بلند آشنایی

 نمی دانم این نامه را در دورترین نقطه ی این سرزمین بزرگ چه کسی می خواند مهم نیست مهم این است که من به راحتی درد دل می کنم و این نامه را یک هم درد می خواند و مرا درک کرده و دعا می کند من هیچ چیزی ندارم که به شما بدهم به جز همین تجربه ی لغزش بنابراین از مسئول مجله خواهش می کنم اگر نوبت بری نمی شود و به کسی خسارتی وارد نمی شود این نامه را در اولین شماره ای که منتشر می شود چاپ کنید تا بتوانم آن را برای دوستان خود در کشورم بفرستم.

آسمان بلند آشنایی,کلینیک ترک اعتیاد,بچه های NA,سم زدایی اعتیاد,درمان و بهبودی

مجله پیام بهبودی پاییز 1386 آسمان بلند آشنایی,کلینیک ترک اعتیاد,بچه های NA,سم زدایی اعتیاد,درمان و بهبودی

آسمان بلند آشنایی,کلینیک ترک اعتیاد,بچه های NA,سم زدایی اعتیاد,درمان و بهبودی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!