آخر خط يعنی شروع دوباره,سنگ صبور اعتیاد,معتاد صبور,ماده مخدر,مواهب بهبودی اعتیاد,قدم های دوازده گانه

آخر خط يعنی شروع دوباره

آخر خط يعنی شروع دوباره,سنگ صبور اعتیاد,معتاد صبور,ماده مخدر,مواهب بهبودی اعتیاد,قدم های دوازده گانه

 به تمام هم دردهایم سلام می کنم. امیدوارم هر جا که هستید، بهترین روزهای زندگی از آن شما باشد. اسم من “صبور” است و یک معتاد هستم. در گرمای طاقت فرسای اهواز در حال کار کردن با جرثقیل ماک ۲۰ دنده ۱۳ تنی هستم و از این بابت خدا را شکر می کنم. چون بعد از ۳۰ سال تخریب، خداوند دست مرا گرفت و به انجمن NA آورد. خدا را شاکرم که امروز “صبور” بدون مصرف هیچ گونه ماده مخدری قادر است روزانه به مدت ۹ تا ۱۱ ساعت کار کند و حتی با گرمای سخت و طاقت فرسای اهواز هم حال کند. “صبور” آن قدر صبر کرد تا به تدریج و به آرامی به مواهب بهبودی دست پیدا کرد. “صبور” معتاد، امروزه به جای سرنگ و قاشق وجوهر لیمو، موبایل و کارت اعتباری دارد، دیگر لباس هایش بوی بد نمی دهد و اگر هم لباس تنش کثیف باشد به خاطر گرما و گرد و خاک کار روزانه است. آخر خط يعنی شروع دوباره,سنگ صبور اعتیاد,معتاد صبور,ماده مخدر,مواهب بهبودی اعتیاد,قدم های دوازده گانه

این روزها وقتی “صبور” خسته از کار روزانه به خانه باز می گردد با آغوش گرم خانواده اش روبرو می شود، همسرم جوراب های مرا در می آورد، پسرم حمام را آماده می کند و دیگر فرزندم لباس های خاکی مرا می تکاند همان طور که من گردو غبار اعتیاد را به کمک برنامه از ذهنم تکاندم. من به خاطر همه این داده ها خداوند را شاکرم و عاجزانه از او می خواهم تا این نعمت ها را در اختیار سایر افرادی که هنوز هم از بیماری اعتیادشان رنج می برند نیز قرار دهد تا آن ها هم به حلقه ما بپیوندند. من میل دارم عواملی را که باعث توفيق من در این راه شده به صورت تجربه برای شما شرح دهم شاید به درد اعضای دیگر بخورد، آن چه که موجب شده تا این لحظه پاک بمانم و بتوانم به مسیر خود ادامه دهم از این قرار است: آخر خط يعنی شروع دوباره,سنگ صبور اعتیاد,معتاد صبور,ماده مخدر,مواهب بهبودی اعتیاد,قدم های دوازده گانه

  • رعایت کردن اصول برنامه

2-شرکت مرتب در جلسات

3-مشارکت صادقانه و قبول خدمت

4- تماس مرتب با راهنمایم و افراد موفق برنامه

5-حفظ گمنامی دوستانم و قضاوت نکردن در مورد آنان

 6-دوری از مسائل حاشیه ای جلسات و…

 رعایت کردن این نکات مرا که تا این تاریخ هشت ماه پاکی از مواد و ۲ ماه پاکی از دخانیات را دارم، در مسیر بهبودی قرار داده است. از این که سنگ صبور من شده اید عاشقانه دوست نان دارم.

مجله پیام بهبودی تابستان 1385 آخر خط يعنی شروع دوباره,سنگ صبور اعتیاد,معتاد صبور,ماده مخدر,مواهب بهبودی اعتیاد,قدم های دوازده گانه

آخر خط يعنی شروع دوباره,سنگ صبور اعتیاد,معتاد صبور,ماده مخدر,مواهب بهبودی اعتیاد,قدم های دوازده گانه

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!