• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات
کميته کارگاه هاي شوراي منطقه ايران

کميته کارگاهي ابزاريست در جهت ارتقاء سطح آگاهي اعضاء و تبادل تجربه در مورد منابع گوناگون و بهبود بخشيدن ساختار خدماتي و بررسي چالشهاي خدماتي در راستاي رسيدن به تجربيات و راهکارهاي مناسب.

 


ارتباط با کميته کارگاه هاي شوراي منطقه ايران

 پيش از ارسال فرم از صحت ايميل خود اطمينان حاصل نمائيد.

تغییر تصویر