• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه  هجده شامل گروه هاي استان البرز مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر کرج و در سال 1380 برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از 5 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي هجده بيش از  72 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 434 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 6 گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" مسقف و در مساجد، پارکها مدارس و فرهنگسرا ها برگزار مي شود.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 8500 نفر مي باشد.