• فارسي
  • English
روزشمار پاکي
فقط براي امروز
نشريات

ناحيه هفده  شامل گروه هاي استان همدان مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر همدان و در سال 1379 برگزار گرديد.

در حال حاضر اين ناحيه از 8 کميته شهري تشکيل شده است تعداد گروه هاي ناحيه ي هفده بيش از 176 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 852 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

تعداد گروه هاي بانوان در اين ناحيه 4 گروه مي باشد.

جلسات اين ناحيه عموما" در مکان هاي مسقف عام‌المنفعه از قبيل مساجد، حسينيه ها و... برگزار مي‌شوند.

تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 15000 نفر مي باشد.